< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

03 Oca 2021

Sirkülerde, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (13 ve 14 üncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin "3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır

03 Oca 2021

Sirkülerde, Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süre uzatmına ilişkin, "3344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır

30 Ara 2020

Sirkülerde, 2021 yılı Asgari ücret ve SGK Taban tavan ücretine ilişkin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Resmi Gazete’de, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

30 Ara 2020

Sirkülerde, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Sigara Ve Bazı Tütün Mamullerinin Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

28 Ara 2020

Sirkülerde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan sigara ve bazı tütün mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmesine ilişkin "3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.