< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kâr Dağıtım Sınırlamasının Uygulama Süresi Uzatılmıştır

21 Eyl 2020

Sirkülerde, Sermaye şirketlerinde, • 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtılabilmesi, • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilememesi, • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesine, ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin birinci fıkrasında daha önce yapılmış olan düzenlemenin uygulama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına dair Karar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır

14 Eyl 2020

Sirkülerde, 22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

14 Eyl 2020

Sirkülerde, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) Hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

10 Eyl 2020

Sirkülerde, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) hakkında açıklamalara yer verişmiştir. Saygılarımızla,

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

10 Eyl 2020

Sirkülerde, "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)" ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla,