banner image
Basılı Bültenler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme

3 Mart 2019 tarihli 30703 sayılı Resmi Gazete ’de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)" yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan ayrıca 2018/49 nolu sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve % 80’inin bankaya bozdurulmasına ilişkin 6 aylık süre tanınmıştı.
Yayınlanan Tebliğ ile bu süre 6 ay daha uzatılarak 4/9/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
Söz konusu Teliğ’e aşağıda yer verilmiştir.

İhracat Bedelleri Hakkında Karar [ 294 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala