banner image
Basılı Bültenler

2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %21,25 Olarak Belirlenmiştir.

2 Ocak 2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete ’de “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala