Yabancı Para Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurlarına İlişkin 491 No.lu VUK Tebliği Yayınlanmıştır.