banner image
Basılı Bültenler

Yabancı Para Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurlarına İlişkin 491 No.lu VUK Tebliği Yayınlanmıştır.

25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 491 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralar cinsinden olan alacak ve tutarların değerlemesinde 31.12.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen kurlar bildirilmiştir.

Makale metnini kopyala