banner image
Basılı Bültenler

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2017 tarih 30287 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine ile mobil telefon aboneliğinin ilk tasisisde alınan maktu vergi tutarı 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 53,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.


Ayrıca söz konusu tebliğ'de mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan TL satışları ile sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarında, ÖİV ile KDV matrahının aynı aynı olması gerektiği belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala