banner image
Basılı Bültenler

Mevduat Hesaplarına Uygulanan Gelir Vergisi Kesiti Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete ’de 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.
Bu Karar ile; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri pdf'deki şekilde değiştirilmiştir

Makale metnini kopyala