banner image
Basılı Bültenler

2019 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir

18 Ağustos 2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ’de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) yayınlanmıştır.
Tebliğ kapsamında 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda yeniden tespit edilmiştir.

Makale metnini kopyala