banner image
Basılı Bültenler

01.07.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir

Maliye Bakanlığının 04/07/2018 tarih ve 27998389-010.06.02-5278 sayılı Genelgesiyle 01/07/2018 – 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar pdf'deki gibi belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala