banner image
Press Release

01.07.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir

Maliye Bakanlığının 04/07/2018 tarih ve 27998389-010.06.02-5278 sayılı Genelgesiyle 01/07/2018 – 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar pdf'deki gibi belirlenmiştir.

Copy text of article