banner image
Basılı Bültenler

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve vergiye uyumlu mükellefler için 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere % 5 vergi indirimi uygulaması getirilmiştir.

Makale metnini kopyala