banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Nisan 2017 tarihli 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin bazı ödemelerine ilişkin tevsik zorunluluğu kaldırılmıştır.

Makale metnini kopyala