banner image
Basılı Bültenler

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tebliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.12.2016 tarih 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak.

Makale metnini kopyala