banner image
Basılı Bültenler

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ve ÖTV tutarında değişiklik yapılmıştır.

Makale metnini kopyala