banner image
Basılı Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 9 Seri No.lu KDV Genel tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2016 yılında geçerli olan 20.600 TL tutarındaki sınır, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,83)
artırılarak 2017 yılı için 21.400 TL olarak uygulanacaktır.

Makale metnini kopyala