Temlik ve Vergi Borçlarına Takas Konusuna İlişkin 12 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49) Resmi Gazete’de Yayımlandı