banner image
Basılı Bültenler

Temlik ve Vergi Borçlarına Takas Konusuna İlişkin 12 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

49 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ uyarınca, gerekli şartların tamam olması halinde; Devletin vergi alacakları, vergi alacağının ait olduğu kişilere olan mal ve hizmet bedeli borçları ile takas yapılmak suretiyle de tasfiye edilebileceğine dair hüküm içeren ve bu konuya ilişkin usul ve esasları belirleyen 12 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Makale metnini kopyala