banner image
Basılı Bültenler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarafından, Asgari Ücret Desteği

6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde uyarınca, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlere Ocak-Aralık 2016 aylarına mahsus olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır.

Makale metnini kopyala