banner image
Basılı Bültenler

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla, daha önce 18.04.2015 tarih ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği metninde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler pdf'deki gibidir.

Makale metnini kopyala