banner image
Basılı Bültenler

Ekmeğe Uygulanan % 1 KDV Oranın Kapsamında Değişiklik Yapılmıştır

05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete ile, daha önce 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürürlüğe konulan, Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki olan (I) sayılı listenin 4’üncü sırasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılarak, %1 KDV oranının kapsamı genişletilmiştir

Makale metnini kopyala