467 Sıra No.lu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.