banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19.06.2012 Tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da, 08.04.2015 Tarih ve 29320 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7496 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca değişiklik yapılmıştır.

Makale metnini kopyala