banner image
Basılı Bültenler

Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Teşviki

Bilindiği üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası
gereğince, çalışma gücünü %40 ın üzerinde kaybetmiş çalışanları istihdam eden tüm özel sektör işverenleri (engelli işçi çalıştırma zorunluğu nedeniyle engelli işçi çalıştıran, engelli işçi çalıştırma zorunluğu olmadığı halde engelli işçi çalıştıran ya da kanunca belirlenen çalıştırılması zorunlu engelli işçi sayısından daha fazla engelli işçi çalıştıran işverenlerin tamamı) ilgili fıkrada belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, her bir engelli çalışan için prime esas kazanç alt limiti üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payından muaf olacaktır.

Makale metnini kopyala