banner image
Basılı Bültenler

2015 I Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süreleri Uzatıldı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.05.2015 tarih ve VUK-78 / 2015-8 sayılı sirküleri uyarınca, son günü 14.05.2015 olan 2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi beyan süreleri uzatılarak, 18.05.2015 Pazartesi gün sonu olarak güncellenmiştir

Makale metnini kopyala