article banner
UFRS Yayınları

Navigating the changes to IFRS – 2023 Edition

Navigating the changes to International Financial Reporting Standards – 2023 Edition  

Bu yayın, UFRS finansal tablolarını hazırlayanlara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda yapılan son değişiklikler hakkında üst düzey bir farkındalık sağlamak için tasarlanmıştır. Hem yayınlanan yeni standartları ve yorumları hem de mevcut standartlarda yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.  

(Yayın dili: İngilizce)