banner image
Basılı Bültenler

IFRS News Q2 2016 Kategori : Statü : Başlık :

IFRS News Q2 2016 Kategori : Statü : Başlık :

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2016 ikinci çeyrek dosyası. Bu yayında, UFRS/TFRS 15-Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardında yapılan değişiklikler ile UMSK tarafından yayımlanan diğer değişikliklere değinilmektedir. Bununla birlikte, yayımlanan yeni standartların uygulama tarihleri ve beklenen gelişmelerin listesi yer almaktadır. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala