article banner
Seminer ve Eğitimler

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Torba Yasa Konulu Seminer

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Torba Yasa Konulu Seminer

2011-04-08: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Torba Yasa konulu seminer yoğun katılımla gerçekleşti

Grant Thornton Türkiye tarafından, iş dünyasını bir araya getirmek ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılımasına Dair 6111 Sayılı Kanun hakkında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla, 1 Nisan 2011 tarihinde Taksim Elite World Otel'de gerçekleştirilen seminer yoğun ilgi çekti. Açılış konuşmasını Grant Thornton Türkiye Vergi Ortaklarından Emin Taylan'ın yaptığı seminerin, 09:00-12:30 arasında gerçekleşen sabah oturumunda, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, konusunda Türkiye'nin önde gelen otoritelerinden ve yeni kanunun hazırlanmasında önemli payı olan, Prof. Dr. Sami Karahan, Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında dinleyicileri aydınlattı. Öğle yemeğinin ardından devam eden ikinci bölüm oturumunda ise, yaklaşık 20 yıldır Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) üyesi olan ve son yıllarda Fransa merkezli bu kurumda Vergi Konseyi Başkan Vekilliği görevini sürdüren Dr. Veysi Seviğ, Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6111 Sayılı Kanun ve etkileri hakkında engin bilgi ve tecrübelerini dinleyiciler ile paylaştı.

Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit, kapanış konuşmasında, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek, iş dünyasını bir araya getirmeyi ve güncel mevzuat konularında bilgi alışverişinde bulunmayı hedefleyen bu gibi seminerlerin, Grant Thornton Türkiye ofisi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanacağını dinleyicilere duyurdu.