article banner
RAPOR VE ARAŞTIMALAR

7326 Sayılı Yeni Vergi Affı Yasası

7326 Sayılı Yeni Vergi Affı Yasası

Yeni Bir Vergi Barışı 2021

Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlandı. (Kanun No:7326)

Bu vergi paketiyle 244 milyar 581 milyon TL’lik borç yapılandırılacak. Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar TL ile KDV alırken, 25.6 milyar TL gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Motorlu taşıtlar vergisinde 6.5 milyar TL, harçlarda 5.8 milyar TL, yüksek öğrenim kredi borcunda 5.7 milyar TL, trafik para cezasında 5.2 milyar TL alacak bulunuyor. 245 milyar TL’lik alacağın tamamının yapılandırılması halinde 157.2 milyar TL’lik vergi ziyaı cezasından vazgeçilmiş olacak. Yasa teklifi çok çeşitli kamu alacağını ilgilendirmesine rağmen özellikle;

• Vergi Borçlarının Yapılandırılması,

• Matrah Artırımı,

• Kasa ve Stok Affı

• Yeniden Değerleme

Başlıklarına ağırlık verilmiştir.

PARTNER, VERGİ HİZMETLERİ
YMM Ahmet Cangöz İletişim
RAPOR

7326 Sayılı Yeni Vergi Affı Yasası

Rapora Ulaşmak İçin