article banner
Rapor ve Araştırmalar

The Global Economy in 2014

Grant Thornton International'ın Economist Intelligence Unit ve IMF ile birlikte hazırladığı 'The global economy in 2014' raporu bazı temel dinamikler ışığında önümüzdeki 12 aya yönelik beklentiler ve öngörülere ışık tutuyor. (Yayın dili İngilizce)