article banner
Rapor ve Araştırmalar

Global Sağlık Sektörü ve Medikal Turizm Trendleri Raporu

Bu rapor; global pazar ve yurt içi pazarında sağlık harcamaları, hastaneler ve sağlık sektörü çalışanları, medikal teknoloji, sağlık sisteminin yapısı ve sağlık hizmetlerinden faydalananların memnuniyet oranları ve medikal turizm verilerini bir araya getirerek global sağlık sektörünün panoramik bir görüntüsünü sunmayı amaçlamaktadır. Global sağlık sektörünün yapısına ilişkin veriler, medikal turizm endüstrisinin büyüme hızını, global medikal turizm hublarını, yatırım çeken tedavileri ve uluslararası hastaların akış yönünü belirlemektedir. Hastane sayısı, kişi başına düşen doktor ve yatak sayısı, tıbbi teşhis ve tedavi teknolojilerine ilişkin metrikler ülkenin sağlık sistemi altyapısının işlerliğini ve uluslararası hasta çekme potansiyelini doğru orantılı etkilemektedir. Öte yandan sunulan sağlık hizmetlerine erişebilme, operasyon ücret oranları ve cepten yapılan sağlık harcamaları gibi metrikler başka bir ülkeyi tedavi amacıyla ziyaret eden hasta sayısını artırmaktadır.

2022 yılında global medikal turizmin market değeri 97 milyar dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu endüstride en yüksek büyümenin Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Medikal turizmde tedavi bazında en yüksek büyümenin kardiyovasküler, ortopedi, nöroloji, kanser ve kısırlık tedavisi alanlarında gerçekleşeceği düşünülmektedir. Medikal Turizm Endeksi’ne göre dünya çapında en iyi 5 medikal turizm destinasyonu Kanada, İspanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Singapur olarak belirlenmiş olsa da yüksek sayıda uluslararası hasta çeken medikal turizm merkezlerinin sayısının gelişmekte olan ülkeler arasında artmakta olduğu görülmektedir (örn. Meksika, Türkiye, Hindistan). Medikal turizmi tetikleyen en büyük faktörün doktor, aile, arkadaş tavsiyesi; destinasyon seçimini etkileyen en önemli faktörün ise destinasyonun sağlık sistemi altyapısı olduğu görülmüştür. Uluslararası hastaların destinasyondaki sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki seçiminde ise medikal işlem ücretinin belirleyici olduğu görülmüştür. Raporun sonunda global medikal turizm trendlerine yer verilmiştir.

 

Rapor kısıtları:

  • Raporun global pazar bölümünde yer alan verilerin bir kısmı COVID-19 sonrası için derlenmemiştir. Verilerin bir kısmı 2019’dan bu yana en güncel olan bilgiyi içermektedir.
  • OECD kaynaklı bazı verilerde yer alan “OECD ortalaması” kategorisi tüm OECD ülkelerini kapsamamaktadır; bu durum kaynak olarak kullanılan OECD raporlarında da belirtilmiştir.

Global Sağlık Sektörü ve Medikal Turizm Trendleri Raporu Özeti