article banner
Rapor ve Araştırmalar

Hotels 2020

Grant Thornton International tarafından hazırlanan ‘Hotels 2020’ raporu, otel işletmeciliği alanında 2020’ye kadar olan yol haritasına dair öngörüleri derleyen kapsamlı bir araştırma. Rapor, sektörde kişiselleştirme, bilgi yönetimi ve doğru insan kaynağına yatırım, marka yönetimi ve iş yapış modellerinin yeniden değerlendirilmesi başlıkları altında sektörün temel konu...(Yayın dili: İngilizce)