Grant Thornton Haber Bülteni - 17. Sayı

Dergimizin 17. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan’ı konuk ettik. Kendisinin ‘Yeni küresel ekonomik düzende Türkiye’nin konumu ve DEİK’in rolü’ üzerine beyan ettiği değerli görüşlerini ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Yeni sayımızda; Prof. Dr. Güngör Uras ile birlikte konuşmacı olarak misafir olduğumuz İnşaat
Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından gerçekleştirilen Yüksek Danışma Kurulu toplantısından izlenimlerimizi görebilirsiniz. Ayrıca, yurt dışında ortak olduğunuz kurumun ‘Kontrol edilen yabancı kurum olması’ durumu üzerine değerlendirmelerimiz, sınır ötesi
yatırım planları sürecindeki şirketleri psikolojik bariyerler açısından ele alan bir değerlendirme ile CEO görevinin devri konulu makalelerimiz de dergimizin içeriğinde yer alan diğer konular arasında. Grant Thornton ve HSBC işbirliği ile hazırlanan ülke rehberleri hakkında ufak bir bilgilendirme
ile Grant Thornton’un Universum tarafından gerçekleştirilen araştırmada ‘En ideal 50 işveren’ arasında yer alması konusundaki mutluluğumuza da ilerleyen sayfalar arasında yer verdik.

İçindekiler

1-Ömer Cihad Vardan röportajı
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İNTES’in
davetlisi olarak ‘Yüksek Danışma Kurulu’ndaydık
7-Yurt dışında ortak olduğunuz kurum
“Kontrol edilen yabancı kurum” olabilir mi?
9-Yurt dışı yatırımlarda zincirleri kırmak
11-Avrupa Birliği ülkeleri ve yatırımcılar UFRS’yi
destekliyor
14-Grant Thornton, “Dünyanın en ideal
15-50 global işvereni” arasında yer aldı
16-Grant Thornton ve HSBC işbirliği ile hazırlanan
“Türkiye ülke rehberi” yayında
17-CEO görevinin devredilmesi

17.Sayı Grant Thornton Haber Bülteni - 17. Sayı