article banner
Makaleler

'Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi' yayınlandı

20 Mayıs 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28652

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04 – [04/01]

Toplantı Tarihi: 25/4/2013

13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” ekteki şekilde kabul edilmiştir.

PDF
'Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi' yayınlandı Pdf İndir