banner image
Basılı Bültenler

Şubat Ayı Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayının gelmesiyle prim ödeme gün sayısı
hesaplamalarıyla ilgili sorular ortaya çıkmıştır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 28398 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği uyarınca sigortalıya ait prim ödeme gün sayısının tespiti pdf'de açıklandığı şekilde yapılmalıdır

Makale metnini kopyala