banner image
Basılı Bültenler

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik

22/01/2015 Tarih ve 29244 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik”in bazı maddeleri, 17/03/2015 Tarih ve 29298 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca değişikliğe uğramış olup, ilgili maddeler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur

Makale metnini kopyala