article banner
Makaleler

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yeni tebliğ

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yapan II-14.1.a sayılı Tebliğ (Tebliğ) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen önemli yenilikler aşağıda açıklanmaktadır. 

  • Finansal raporlama muafiyetlerinin kapsamı yeniden belirlenmiştir. Halka açık olmayıp sermaye piyasası araçları borsada sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören işletmelere finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim ve 6 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Gelişen İşletmeler Pazar’ında işlem gören işletmelere 6 aylık ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan yatırım ortaklıkları ile paylarını halka arz etmek veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya dönüşmüş olan ancak paylarının halka arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçekleştirmemiş yatırım ortaklıkları 3 ve 9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.
  • Varlık kiralama şirketlerinin ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççı niteliğini kazanana kadar kaldırılmıştır.
  • Banka gibi özel mevzuatları uyarınca konsolide yanında bireysel finansal rapor düzenleyen işletmelerin, finansal raporlarının son bildiriminde konsolide finansal raporlar için öngörüler sürelerin esas olduğu düzenlenmiştir.
  • Getirilen yeni yöntem çerçevesinde ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi yurt dışında yerleşik işletmelerin finansal rapor bildirimleri kolaylaştırılmıştır.
  • Tasfiye halindeki işletmelerin finansal raporlarını düzenlemeleri usulleri yeniden belirlenmiştir.
  • Halka açık ortaklıklardan payları borsada işlem görmeyen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS’ye uygun olarak finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayanların finansal tablo hazırlarken uygulayacakları standartlarda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, anılan ortaklıklar payları borsada işlem görünceye veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkıncaya kadar geçen sürede, finansal tablolarının hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci ve Geçici 1’inci maddeleri çerçevesinde KGK tarafından belirlenen esaslara tabi olacaktır.

İlgili tebliğe erişmek için tıklayınız.