article banner
Makaleler

Neden halka arz?

Neden halka arz?

Şirketlerin yatırım, büyüme ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında güçlü bir mali yapıya ulaşmaları için halka arz en doğru yöntemdir. Bu yolla sermaye piyasalarından sağlanan kaynak, faiz yükü taşımayan, geri ödemesi olmayan bir kaynaktır. Halka açılma şirketlerin kredibilitesini arttırır, ortaklarına likidite sağlar, özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adımdır ayrıca marka değerini arttırır.

Başarılı bir halka arz için şirketinizin faaliyet konusu ve içinde bulunduğunuz sektöre göre halka arz modelinin doğru planlanması önem arz etmektedir. Öncelikle şirketin finansal ve hukuki yapısı incelenerek yönetimin tercihleri doğrultusunda ortak hisse satışı ve/veya sermaye artırımı yöntemlerine karar verilir.

Şirketler mevcut yapıları içinde paylarını halka arz edebilecekleri gibi, faaliyet konularına göre; 

-Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

-Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

-Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

kurarak bu şirketlerin paylarının halka arzı yoluyla da sermaye piyasalarından kaynak yaratabilirler. Pay satışı yoluyla halka arzın yanı sıra şirketler, borçlanma araçları satışı yoluyla da sermaye piyasalarından kaynak sağlayabilirler.

PARTNER, KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ