article banner
MAKALELER

COVID-19 Şartlarına Uyum Sağlamak

Tüm işletmeler COVID-19'un dünya çapında artan etkisiyle, tedarik zincirinde, işgücünde ve nakit akışında önemli aksamalarla karşılaşacaklardır. Yöneticiler atik ve uyanık kalarak, faaliyetlerini esnekleştirerek olumsuz yansımaları azaltabilirler.

İşletmelerin odaklanacakları temel konular aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Nakit Akımı ve Sigortalar

Verilen hizmetlerin değişikliğe uğraması ve muhtemel gecikmeler olması nedeniyle azalan müşteri talebinin nakit akışını zorlaması olasıdır. Bu nedenle, öncelikle sağlıklı bir nakit akış tahmini yapmak gerekir. Söz konusu nakit akış tahmini, doğacak fırsatlarda ve iş sözleşmelerini gevşetmenin mümkün olduğu durumlarda finansörlerinizle görüşmelerinizde yardımcı olacaktır. Daha iyi şartlar sağlamak için finansörlerinizle erkenden ve anlaşılır bir şekilde konuşun.

Yaptırmış olduğunuz sigorta kapsamları ve yapılan kesintiler için geçerli bir talebiniz olup olamayacağına bakın. Belki de hizmetlerin veya ürünlerin iptali için işletmeniz lehine başarılı bir talepte bulunulabilir.

İşin Devamlılığı

Mevcut iş sürekliliği planlarına rağmen, COVID-19'un hızı ve ölçeği birtakım açıkları ortaya koydu.

Pandemiyi aşmak için yeterli kaynak ve malzemeye sahip olup olmadığınızı ve bunları depolayacak yeriniz olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Tedarik zincirinizde kritik noktaların nerede olduğunu saptamak ve tedarik zincirinde bu noktalardaki zorlukların nasıl aşılabileceğini anlamak, arzın sürekliliğini korumaya yardımcı olacaktır.

Geçici ürün ve mallarda ortaya çıkabilecek açıklara ve fiyat oynamalarına hazırlıklı olun.

Siber risk politikanızın güncel olduğundan ve çalışanlarınıza iletildiğinden emin olun.

Online iletişim ağınızın, tüm ekibinizin aynı anda evden çalışabilmesi için gerekli kapasitede ve teknolojide olması gerekir. IT personelinin yeterli sayıda olmaması işle başa çıkmalarını zorlaştırabilir.

İşgücü

Dahili prosedürlerinizde hastalık izin ve ödeme sisteminizi, sağlık ve güvenlik kurallarını, seyahat politikalarını ve iş sözleşmelerinizin devamsızlık konularını nasıl kapsayacağı hususu dahil olmak üzere temel iç politikalarınızı gözden geçirin.

Çalışanlar ne durumda olduklarını bilmek isterler ve yöneticilerden gelen mesajlara güvenirler; ses tonu, doğruluk ve alaka düzeyi davranışlarında fark yaratabilir. Çalışanlarınıza kendilerini iyi hissetmediklerinde ne yapmaları gerektiğini açıkça belirtin ve işlerin etkin bir şekilde sürmesini sağlamak için seyahat yasağı, hastalık izni, tamamlanacak işler, hijyen önlemleri, yıllık izinler için stratejilerin neler olduğunu anlatın.

Çalışanlarınızın profilini anlamak da önemlidir; insanları işletmenizin farklı alanlarına yerleştirmeniz için hayatta kalmaya çalışan veya devam etmekte olan işlere odaklanmış kişilerin varlığını hesaba katarak gerekli esnekliği sağlayın.

Müşteriler, Tedarikçiler ve Paydaşlar

Atik olmak ve paydaşlarla erken ilgilenmeye başlamak önemlidir. Koronavirüsün işletmeniz üzerindeki yaratabileceği beklenmedik sonuçları öngördüğünüzden emin olun.

Normal faaliyetlere geri dönüldüğünde ayni işletme sermayesine sahip olup olmayacağınızı düşünün.

Hizmetlerinizde doğabilecek değişiklikler konusunda müşterilerinizi bilgilendirin. Müşterileriniz ödemelerinde sizden daha uzun vade talep edebilir ve bazı tedarikçiler için farklı düzenlemeler yapmak gerekebilir.

Tedarikçilerinizle erken ve sık iletişim kurun, paydaşlarınızla yakın iletişim kurun.

Bu arada tedarikçilerinizin tedarikçilerinin de işletmeniz üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve sorunlarla karşılaşılabileceğini de unutmayın; bu nedenle araştırmalarınızı dikkatli bir şekilde yapın.

Vergi ve Denetim

Kar ve nakit akışınızı etkileyen koronavirüs ile, ödenmemiş vergi borcunu ödemede daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulabilir. Salgının kötü etkisinden korunmak için herhangi bir kredi veya hibe alıp alamayacağınızı ya da birtakım iskontolar veya ötelemeler talep edip edemeyeceğinizi öğrenin.

Çalışan eksikliklerinizin son başvuru tarihlerini kaçırmanıza neden olup olmayacağını düşünün.

Denetim tarihlerini öteleyebilir veya sanal (tesis dışı) denetim yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapabilirsiniz.

Belirsizlik göz önüne alındığında, belki de yeni bir program yapmanız gerekecektir.

Koronavirüsün ekonomiye yansımasıyla ilgili olarak vergi hususunda hükümetler genellikle yanıt olarak 'bekle ve gör' yaklaşımı uygulanmaktadırlar.

Az sayıda ülke bu zorlu dönemde vergi mükelleflerinin yükünü hafifletmek için vergi beyannamesi teslim sürelerini uzatmış olsa da, birçoğu henüz bu konuda değişiklik duyurmamıştır ancak durum her gün değişmektedir.

İyimser Olun

Orta ölçekli piyasalar her zaman çok esnek olmuştur ve şirketler iş hayatındaki müdahalelere hazırlıklılardır.

Planlama yapabilen ve işleri takviye edebilenler pandemi hafiflediğinde rahatlıkla geri dönüşe hazır olacaklardır.

Gelişen krize nasıl uyum sağlayacağınız konusunda çalışıyorsanız ve koronavirüsün işletmeniz üzerinde yaratacağı etkiler hakkında sorularınız varsa, uzmanlarımızdan birisiyle görüşebilirsiniz.

Durumu İzleyin

Koronavirüs COVID-19 durumu ilerlemektedir ve işletmelerin nasıl davranması gerektiği hususundaki tavsiyeler sürekli olarak güncellenmektedir. Haberleri güvenilir kaynaklardan aldığınıza emin olun ve işletmenizle ilgili endişelerinizi ve muhtemel tahribatları görüşmek üzere Grant Thornton danışmanınızla konuşun.