article banner
Makaleler

Kamu Gözetim Kurulu’nun Türkiye Muhasebe Standartları

Kamu Gözetim Kurulu’nun Türkiye Muhasebe Standartları

26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulayacak şirketlerin kapsamı belirlenmiştir. Buna göre 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi belirlenmiş işletmeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi belirlenmiş işletmeler; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri; Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler TMS uygulama zorunluluğu bulunan şirketler kapsamına alınmıştır. 

Yazar
Jale Akkaş İletişim