article banner
Makaleler

Anonim ve Limited Şirketler için Hatırlatma 14 Şubat Son Gün

 

Anonim ve limited şirketler, 6102 sayılı Kanun'un yayım tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, söz konusu Kanun'un 332. ve 580. maddelerinde belirtilen asgari tutarlara yükseltmek durumunda olup, aksi durumun gerçekleşmesi halinde infisah etmiş sayılırlar.

Belirtilen süre 14 Şubat 2014 tarihindedolmaktadır. Bu süre zarfında, anonim şirketlerin sermaye tutarı, tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan esas sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirasından aşağı olamaz.

Limited şirketlerin ise esas sermayesi en az 10.000 TL olmak zorundadır.