article banner
Makaleler

6552 sayılı Torba Yasa kapsamında kıymetli taşlarla ilgili yapılan vergisel düzenlemeler

Torba Yasa kapsamında kıymetli taşlarla ilgili yapılan vergisel düzenlemeler

10 Eylül 2014 tarihinde Meclis Genel Kurul toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarası ile yasalaşan “ İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
6552 sayılı kanun kapsamında kıymetli taşlarla ilgili Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme
6552 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendindeki “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir .
Yapılan düzenleme ile kuyumculuk sektöründe zirkon olarak adlandırılan kübik virconia adlı kıymetli taş istisna dışına çıkarılmıştır. Ayrıca elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimlerinde yer alan istisna ise sadece 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılmış olup, bu aşamadan sonraki kıymetli taş teslimleri %18 oranında Katma Değer Vergisine tabi olacaktır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme
6552 sayılı Kanunun 116’ncı maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır . Yapılan düzenleme ile aşağıda yer alan kıymetli taşlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi kaldırılmış bulunmaktadır.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

71.01

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

71.02

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.03

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7104.90.00.00.19

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar) 
Diğerleri

20

71.05

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları
(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.16

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

Özetle, yukarıda belirtilen kıymetli taşlarda uygulanan %20 oranındaki Özel Tüketim Vergisi kaldırılırken, bunların borsa dışındaki teslimleri %18 oranında KDV’li hale getirilmiştir.

  11.09.2014 Tarihli Resmi Gazete – Mükerrer.  6552 sayılı kanun, www.resmigazete.gov.tr, m. 26, Erişim Tarihi 12.09.2014
  11.09.2014 Tarihli Resmi Gazete – Mükerrer.  6552 sayılı kanun, 
www.resmigazete.gov.tr, m.116, Erişim Tarihi 12.09.2014