article banner
Makaleler

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri Hakkında

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu Kara ve Hava Taşıtları sahipleri her yıl sahip oldukları taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorundadırlar.

Bu yazımızda motorlu taşıtlar vergisine konu olan taşıtlar ve vergilendirilme unsurları, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefleri ve ne şekilde ödeneceği konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

1- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN KONUSU,

a-Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube ve bürolarına kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu kara taşıtları,

Otomobil, 
Arazi Taşıtları, 
Kaptıkaçtı
Motosiklet, 
Minibüs, 
Panelvan, 
Karavan, 
Otobüs, 
Kamyon, 
Kamyonet ve benzerleridir.

b-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopterlerdir.

2- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET

Trafik Sicilinde ve Sivil Havacılık Kurumu Sicilinde isimlerine motorlu taşıtları kaydedilen gerçek veya tüzel kişiler bu verginin mükellefidirler.

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bu taşıtların trafik ile sivil havacılık kurum siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Eğer taşıtlar ilk defa tescil ve kayıt ediliyorlarsa,

- Takvim Yılının İlk altı ayı içinde kaydediliyorlarsa mükellefiyet ilk altı ayın başında başlamış sayılır, eğer ikinci altı ay içinde kayıt ediliyorlarsa mükellefiyet ikinci altı ayın başında başlamış sayılmaktadır.

2015 yılının Mayıs ayında alınan yeni bir binek oto için motorlu taşıtlar vergisi o yılın başından başlamış olacak ve yılın tamamı için vergi ödenmiş olacaktır.

2015 yılının Ağustos ayında alınan yeni bir binek oto içinse motorlu taşıtlar vergisi yılın ikinci altı ayının başlangıcında doğmuş olacak ve sadece yılın yarısı için vergi ödenmiş olacaktır.

Kayıt ve Tescili mevcutta olup da, devir ve temlik nedeniyle tescil olunacaksa,

- İlk altı ay içinde tescil olursa mükellefiyet ikinci altı ayın başından itibaren başlar, eğer ikinci altı ay içinde tescil olursa takip eden yılın başında başlar.

İkinci el taşıt alımında takvim yılının ilk altı ayı içinde satın alma yapılırsa sadece ikinci altı ayın vergisi ödenir. İkinci altı ay içinde alınırsa mükellefiyet takip eden yıl başlar, bu nedenle taşıtın alındığı yıl için bir vergi ödenmez.

Çünkü mükellefiyetin sona ermesi ve el değiştirmede, ilk altı ayda el değiştirme veya tescil silinirse mükellefiyet ikinci altı ayın başından itibaren son bulur veya değişir. İkinci altı ay içinde el değişir veya tescilden silinirse takip eden yılbaşı itibariyle mükellefiyet sona erecektir. Bu nedenle el değiştirmede satan tarafından verginin ödenmesi söz konusu olacaktır.

3- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE VERGİLENDİRME

Motorlu Taşıtların Vergileme Ölçü ve Haddeleri Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde 3 ayrı tarife ile belirlenmiştir.

1 Nolu Tarifeye Göre Vergilendirme

1 nolu tarife otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtlar ve benzerleri ile motosikletlerin vergi tarifelerini belirlemiştir.

Bu tarifede, bu araçların motor silindir hacmi cm3 ve yaşları dikkate alınarak ödeyecekleri vergi hesaplanmaktadır.

Kanunun 14 üncü maddesine göre, 1 nolu tarifedeki taşıtların vergileri (Taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşanlar haricinde) Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemektedirler.
 
Kanuna göre 1 sayılı tarifedeki taşıtların Kasko sigorta değerlerinin BKK ile %5 ini ödeyecekleri vergi geçiyorsa bir alt tarifeden ödeme yapmaları mümkündür.

2016 yılı için uygulanacak tarife aşağıdaki gibidir.

2 Nolu Tarifeye Göre Vergilendirme

2 nolu tarife de motorlu kara taşıtları için hazırlanmıştır. Bu taşıtlar tamamen ticari faaliyetlerde kullanıldığından burada ayrılmıştır.

Bu tarifeye göre minibüsler sadece yaşları dikkate alınarak vergilendirilirken, panelvan ve motorlu karavanlar motor hacmi ve yaşlarına göre vergilendirilmiştir.

Otobüs ve benzerleri ise oturma yeri kapasitesi ve yaşları dikkate alınarak vergilendirilirken,

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve benzerleri ise Toplam ağırlıkları ve yaşlarına göre vergilendirilmektedirler.

2 nolu tarife için ödenen motorlu taşıtlar vergisi gelir ve kurumlar vergisi kanunu açısından tüm mükellefler tarafından ayrım yapılmadan gider yazılabilmektedir.

4 Nolu Tarifeye Göre Vergilendirme

 
4 nolu tarife ise Uçak ve Helikopterlerin vergilendirme tarifesidir. Bu tarife Uçak ve helikopterlerin Azami kalkış ağırlığı ile yaşları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Türk kuşu ve Türk Hava Kurumuna ait uçak ve helikopterler bu vergiden istisnadır.

Ayrıca Zirai İlaçlama amacıyla alınarak kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar 4 sayılı tarifedeki verginin %25 ini ödeyeceklerdir.

4 nolu tarifedeki uçak ve helikopterler için ödenen motorlu taşıtlar vergisi, bu taşıtların ticari maksatla kullanılanları hariç gelir ve kurumlar vergisi açısından gider yazılamamaktadır. Ticari maksatla kullanılanları MTV yi gider yazabilmektedirler.

4- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAHAKKUK VE ÖDEMESİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi her sene Ocak ayında tescilin bulunduğu vergi dairesi tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir ve tebliğ edilmemektedir. Tahakkuk tebliğ de sayılmaktadır.

Ödemesi ise her yıl Ocak ve Temmuz da 2 eşit taksitte olmaktadır.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarı o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.

Motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden ilgili taşıtların devir edilmesi veya fenni muayenesinin yapılması mümkün değildir.