article banner
Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni - 27. Sayı

İçindekiler

  • Halka Açık Ortaklıklarda Değerlendirmeye İlişkin SPK Düzenlemeleri
  • TFRS 15 "Müşteri Sözleşmesinden Hasılat” Standardına Genel Bakış
  • Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Özellikle Arz Eden Durumlar
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Verilen Cezalar
  • Robotik Süreç Otomasyonu ve Bu Kapsamdaki Hizmetlerimiz
  • Robotik Süreç Otomasyonu ve Finans Fonksiyonunun Geleceği
  • TFRS 16 "Kiralamalar" Standartına Genel Bakış
  • Yönetim Kurulunda Çatışmadan Kaçınma ya da Çatışma ile Baş Etmenin Yolları
  • Corporate & Startup Day
  • Yayınlarımız