banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Oran ve Tutarlar için 2024 Güncellemesi

30 Aralık 2023 tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nun çeşitli maddelerinde yer alan oranlar, cezalar ve tutarlar 2024 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Güncellenen ceza ve tutarların sıkça kullanılan bazıları aşağıda listelenmiştir.

KONU

2024 TUTAR

VUK İLGİSİ

Fatura Kullanma Mecburiyeti

6.900 TL

Md. 232

Doğrudan Gider Yazılabilen Demirbaş ve Peştamallıklar

6.900 TL

Md. 313

Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Şüpheli Alacaklar

14.000 TL

Md. 323

Sermaye Şirketleri İçin 1. Derece Usulsüzlük Cezası

1.100 TL

Md. 352/I

Sermaye Şirketleri İçin 2. Derece Usulsüzlük Cezası

 

580 TL

Md. 352/II

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi / Alınmaması Halinde Asgari Özel Usulsüzlük Cezası

 

3.400 TL

 

Md. 353

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi / Alınmaması Halinde Yıllık Toplam Özel Usulsüzlük Cezası Sınırı

1.700.000 TL

Md. 353

Elektronik Beyanname ve Bildirimlerin Verilmemesi Cezası

(1. sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında)

11.800 TL

Md. 353

Tek Düzen Hesap Planına ve Muhasebe Standartlarına Uyulmamasına İlişkin Özel Usulsüzlük Cezası

40.000 TL

Md. 353

Tahsilat ve Ödemelerin Banka ve Benzeri Kurumlardan Yapılmamasına İlişkin Yıllık Toplam Özel Usulsüzlük Cezası

8.700.000 TL

Mük. Md. 355

İzaha Davete İlişkin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Sınırı

500.000 TL

Md. 370

Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Konusu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Alt Sınır

23.000 TL

Ek 1, Ek 11

Tebliğ 30.12.2023 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

556 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-14.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala