banner image
Basılı Bültenler

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Yer Alan Oran ve Tutarlar İçin 2024 Güncellemesi

30 Aralık 2023 Tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazetede (2. Mükerrer) yayınlanan 55 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri güncellenmiştir.

1.1.2024 tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 1.700.000 TL için

1

10

Sonra gelen 4.000.000 TL için

3

15

Sonra gelen 8.700.000 TL için

5

20

Sonra gelen 17.000.000 TL için

7

25

Matrahın 31.400.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30

Vergi hesabında dikkate alınması gereken istisna tutarları ise 1.1.2024’ten itibaren aşağıdaki gibidir:

  • Evlatlıklar dâhil, altsoy ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL
    • Altsoy bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 37.059 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 37.059TL.

Söz konusu Tebliğ 30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

55 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-5.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala