banner image
Basılı Bültenler

Tecil Faiz Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkında

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:8) ile beraber 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’nci maddesinde verilen yetki ile beraber yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı tebliğin yayım tarihi ile beraber %48 olarak belirlenmiştir. 

Tahsilat Genel Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-10.htm

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala