banner image
Basılı Bültenler

Sermaye Şirketlerinde Asgari Sermaye Tutarı Hakkında Genelge Yayınlandı

25.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarı; sırasıyla 250.000 TL ve 50.000 TL'ne yükseltilmişti. Konu hakkında 11.12.2023 tarihli Grant Thornton Vergi Bülteni ile bilgi verilmişti.

Ticaret Sicil Müdürlüklerinde uygulama birliği sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından bir Genelge yayınlanmıştır. Bu Genelgede karşılaşılması muhtemel durumlar aşağıdaki gibi tespit edilerek yapılması gereken işlemler almaktadır.

  • Yeni kurulacak şirketlerin tescilinde,
  • Sermaye artırım kararı tescil işlemlerinde,
  • Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azaltımı yapılması halinde,
  • Tür değişikliği tescil işlemlerinde,
  • TTK'nın 376. maddesi kapsamında şirketin sermayesinin ve Kanuni yedek akçelerinin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda,
  • Sermaye intibakı yapılmaması sebebiyle infisah etmiş sayılan şirketlerin, faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda,

Ticaret Sicil Müdürlüklerince yapılacak işlemler izah edilmiştir.

Söz konusu Ticaret Bakanlığı’nın E-50035491-433.99-00092124772 sayılı Genelgesi [ 588 kb ] bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala