banner image
Basılı Bültenler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Duyurusu Hakkında

7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık sağlayıcılara ilişkin duyuru yayımlamıştır.

Bilindiği üzere 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile ülkemizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında SPK’nın düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme de, Kanunun yayım tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürütenler, tasfiye kararı alacaklar ile yeni faaliyete geçecek olanların Kurula başvuru süreleri ve Kanunda yer verilen usul ve esaslara göre işlem yapılmamasına yönelik yaptırım ve cezalara da yer verilmiştir.

Bu çerçevede; 02.07.2024 tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürüten ve yürütmeye devam etmek isteyenlerin 02.08.2024 tarihine kadar, söz konusu Duyuru’nun ekinde yer alan Ek/1 (başvuru belgeleri) ve Ek/2’de (bilgi formu) ile birlikte Kurula (SPK) yazılı olarak başvurmaları gerektiği belirtilmiştir.

7518 sayılı Kanunun yürürlük tarihi (02.07.2024 tarihi ) itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütmekte olup bu faaliyete devam etmek istemeyenlerin ise yani tasfiye kararı alacak olanların, 02.08.2024 tarihine kadar, tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine ilişkin beyanlarıyla birlikte Ek/2’de (bilgi formu) Kurula (SPK) yazılı olarak sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Yine Duyuruda Kanun yürürlük sonrası ve fakat Kurulca çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce faaliyete başlamak isteyen kuruluşların da faaliyetlerine başlamadan önce,Duyuru ekindeki Ek/1’de (başvuru belgeleri) ve Ek/2’de (bilgi formu) yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte Kurula (SPK) yazılı olarak sunmaları gerektiği belirtilmiştir 

Duyuruda yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ilgili kanunda belirtilen şekilde Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmak zorunda olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri de en geç 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırılacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetleri kapsamında SPK tarafından belirlenmiş usul ve esaslara uymaması halinde uygulanacak yaptırım ve cezalara ilişkinde bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyurusu bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2024/kripto-varlik-hizmet-saglayicilara-iliskin-duyuru

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala