banner image
Basılı Bültenler

Nakit Sermaye Artışı Teşvikinde Kullanılacak Olan Faiz Oranı %52,73’tür

Bilindiği gibi, Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı bendine göre sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde tescil edilerek ödenmiş nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si (nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır) kurum kazancından indirilebilir.

Nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranı dikkate alınmaktadır.

TCMB internet sitesinde, 2023 yılı için en son açıklanan Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç) faiz oranı %52,73’tür.

Buna göre, 2023 yılı için nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanan faiz İndirimi uygulamasında %52,73 oranı kullanılacaktır.

TCMB tarafından açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları" sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilmektedir.

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/tr

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala