banner image
Basılı Bültenler

KDV İade Alt Sınırı İçin 2024 Güncellemesi

30 Aralık 2023 Tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)” ile İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ 30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

48 Seri No.lu KDV Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-4.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala