banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

27.04.2023 tarih ve 32529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile beraber aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1.      26.04.2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama (III/B-2.4.) bölümünde yer alan “%8” ibareleri “%10”, “%18” ibareleri “%20” şeklinde değiştirilmiştir.

2.      Aynı tebliğin birinci paragrafında yer alan “01.01.2008 tarihinde itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.”

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240427-16.htm

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala