banner image
Basılı Bültenler

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

16 Mart 2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Tebliğ ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamalarda takip edilmesine imkân verecek bir sistemin (İDİS) kurulması uygun bulunmuştur. Söz konusu sistem Darphane tarafından kurulmaktadır. Bahse konu Tebliğe göre, İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacaktır.

Tebliğin geçiş hükmünü düzenleyen geçici 1. maddesine göre mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.

Bu defa, 3.1.2024 tarihinde yayınlanan IDIS Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile geçiş hükmünde düzenleme yapılmıştır. Bu değişiklik çerçevesinde, stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri (ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitleri) ise 30/4/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemeyeceklerdir.

Söz konusu Tebliğ 3.1.2024 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

IDIS Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240103-4.htm

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala