banner image
Basılı Bültenler

İlk 3 Ay İçin SGK Gecikme Cezası Oranı Aylık %3'e Yükseltildi

12.03.2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinde belirtilen SGK'nın prim ve diğer alacaklarına ilişkin gecikme cezası oranı değiştirildi.  

Buna göre; Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. 

Değişiklik öncesinde bahse konu olan ceza oranı %2 olarak uygulanmakta idi. 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki link üzerinden erişilebilir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240312-18.pdf 

Saygılarımızla, 

Ahmet Cangöz 

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı 

Makale metnini kopyala